Kokybė

 

KOKYBĖS, MAISTO SAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS
POLITIKA

 

UAB „Achempak" projektuoja ir gamina polipropileninius didmaišius (minkštuosius konteinerius), skirtus įvairiausių trąšų, grūdų, chemikalų,

briketų, granulių ir kt. birių pavojingų ir nepavojingų produktų, taip pat maisto produktų pakavimui, transportavimui ir sandėliavimui.

Įmonės vadovybė suprasdama svarbą užtikrinti gaminamų produktų kokybę ir saugą bei vykdydama pareigą sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas darbuotojams, nustato sau ir visam kolektyvui šias kryptis ir siekius:

  • Plėsti rinką ir gaminamos produkcijos asortimentą.
  • Didinti įmonės konkurencingumą, mažinant produkcijos savikainą ir išlaikant aukštą kokybės lygį.
  • Nuolat gerinti vadybos sistemą ir didinti procesų veiksmingumą, veikoje taikant tarptautinius vadybos standartus, gerąją gamybos praktiką, LEAN metodus.
  • Sudaryti tinkamas gamybos sanitarines sąlygas, identifikuoti ir vertinti pavojus, susijusius su gaminamos maisto produktų pakuotės saugumu, visuose gamybos etapuose nuolat stebėti svarbius valdymo taškus bei užtikrinti informacijos perdavimą.
  • Vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų bei profesinių susirgimų prevenciją, nuolat vertinant profesinę riziką, ugdant personalo sąmoningumą, taikant pažangias technologijas ir saugius darbo metodus.
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją ir ugdyti profesinius įgūdžius, tobulinant personalo mokymo procesus. 
  • Užtikrinti taikomų norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

 

2008 metais įmonė pradėjo gaminti didmaišius skirtus liestis su maisto produktais pagal geros gamybos praktikos taisykles.

 

2015-02-09 įmonės lėšomis  bei pasinaudojant Europos sąjungos parama UAB "ACHEMPAK" veikla sertifikuota pagal šių standartų reikalavimus: ISO 22000, (Maisto saugos vadybos sistema- efektyvus būdas organizacijai valdyti visą tiekimo grandinę - nuo žaliavų iki klientui pristatomų produktų), HACCP (rizikos valdymo taškai),  OHSAS 18001 (Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema- objektyvus įmonės įrodymas, kad darbo aplinka užtikrinta ir nukreipta valdyti profesinę saugą ir sveikatą),   jas integruojant į nuo 2000 metų veikiančią kokybės vadybos sistemą ISO 9001. Sertifikavimo sritis - polipropileninių minkštų konteinerių ir kitų polipropileninių gaminių projektavimas, gamyba ir pardavimas. 

 

 

 

 

 

 

Prekių krepšelis
Prekių kiekis: 0 vnt.
Kaina: 0 Lt
0 Eur
Mūsų partneriai