Kokybė

KOKYBĖS, MAISTO SAUGOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS POLITIKA

UAB „Achempak“ projektuoja ir gamina polipropileninius didmaišius (minkštuosius konteinerius), skirtus įvairiausių trąšų, grūdų, chemikalų, briketų, granulių ir kt. birių pavojingų ir nepavojingų produktų, taip pat maisto produktų pakavimui, transportavimui ir sandėliavimui.

Įmonės vadovybė suprasdama svarbą užtikrinti gaminamų produktų kokybę ir saugą bei vykdydama pareigą sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas darbuotojams, nustato sau ir visam kolektyvui šias kryptis ir siekius:

 • Plėsti rinką ir gaminamos produkcijos asortimentą.
  Didinti įmonės konkurencingumą, mažinant produkcijos savikainą ir išlaikant aukštą kokybės lygį.
 • Nuolat gerinti vadybos sistemą ir didinti procesų veiksmingumą, veikoje taikant tarptautinius vadybos standartus, gerąją gamybos praktiką, LEAN metodus.
 • Sudaryti tinkamas gamybos sanitarines sąlygas, identifikuoti ir vertinti pavojus, susijusius su gaminamos maisto produktų pakuotės saugumu, visuose gamybos etapuose nuolat stebėti svarbius valdymo taškus bei užtikrinti informacijos perdavimą.
 • Vykdyti nelaimingų atsitikimų, incidentų bei profesinių susirgimų prevenciją, nuolat vertinant profesinę riziką, ugdant personalo sąmoningumą, taikant pažangias technologijas ir saugius darbo metodus.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją ir ugdyti profesinius įgūdžius, tobulinant personalo mokymo procesus.
 • Užtikrinti taikomų norminių teisės aktų ir kitų įsipareigojimų vykdymą.

ISO SERTIFIKATAI

Integruotos vadybos sistemos sertifikatai

Įmonėje įdiegta integruota vadybos sistema, apimanti kokybės, darbuotojų sveikatos ir saugos bei maisto saugos vadybos sistemas.

 • Kokybės vadybos sistemos sertifikatas pagal ISO 9001 standartą
 • Maisto saugos vadybos sistemos sertifikatas pagal ISO 22000
 • Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos sertifikatas pagal ISO 45001

2008 metais įmonė pradėjo gaminti didmaišius skirtus liestis su maisto produktais pagal geros gamybos praktikos taisykles.

2015-02-09 įmonės lėšomis bei pasinaudojant Europos sąjungos parama UAB „Achempak“ veikla sertifikuota pagal šių standartų reikalavimus: ISO 22000 (Maisto saugos vadybos sistema- efektyvus būdas organizacijai valdyti visą tiekimo grandinę – nuo žaliavų, rizikos valdymo taškų (RVASVT) iki klientui pristatomų produktų), ISO 45001 (Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema- objektyvus įmonės įrodymas, kad darbo aplinka užtikrinta ir nukreipta valdyti profesinę saugą ir sveikatą), jas integruojant į nuo 2000 metų veikiančią kokybės vadybos sistemą ISO 9001. Sertifikavimo sritis – polipropileninių minkštų konteinerių ir kitų polipropileninių gaminių projektavimas, gamyba ir pardavimas.

RVASVT/HACCP Savikontrolės sistema – maisto kontrolės sistema, naudojama maisto tvarkymo įmonėse, apimanti RVASVT (HACCP) bei bendrąsias programas (patalpų ir teritorijos, žaliavų ir medžiagų, įrangos priežiūros, personalo, sanitarijos, nesaugios produkcijos sulaikymo ir paėmimo iš rinkos).

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Mūsų gaminiams naudojamos tik kokybiškos žaliavos, tai užtikrina griežta UAB „Achempak” kokybės kontrolė. Mes atidžiai renkamės žaliavų tiekėjus ir pačias žaliavas, perkame tik iš patikimų, pripažintų gamintojų, patys atliekame jų auditą, laboratorinius žaliavų tyrimus bei galutinio produkto tyrimus.

Vykdoma nuolatinė gaminamos produkcijos kontrolė kur visi gamybos procesai aiškiai apibrėžti, aprašyti, reguliariai prižiūrimi tam, kad produkcija atitiktų gaminių specifikacijas, bei užtikrinant jų saugą ir kokybę.

Įmonėje dirba kvalifikuotas ir tinkamai apmokytas personalas, kuris nuolat vykdo vizualinę kontrolę gamybos operacijų metu.

Taip pat atliekami:

 • Polipropileninių audinių mechaninių savybių (metmenų ir ataudų tempimo, siūlės tempimo, plyšimo savybes, atsparumas UV spinduliams) bandymai, naudojant tempimo mašinas ir UV įrangą.
 • Polipropileninių diržų mechaninių savybių (tempimas, plyšimas) bandymai, naudojant tempimo mašinas. Bandymo esmė – nurodytų matmenų medžiagos bandinys tempiamas pastoviu greičiu iki jam nutrūkstant.
 • Polipropileninių siūlų bandymai skirti PP siūlų trūkimo jėgos ir pailgėjimo trūkstant nustatymui. Atliekant šį bandymą matuojama bandinio patiriama apkrova ir galimas išsitempimas.
 • Polietileninės plėvelės, polietileninių vidinių įdėklų stiprumo bandymai: storio, atsparumo tempimui, plėvelės santykinio pailgėjimo trūkimo metu, siūlės (jeigu tokia yra) atsparumo trūkiui pagal plėvelės išilginį atsparumą, siūlės sandarumo nustatymas.

PERDIRBIMAS

Per paskutiniuosius dešimtmečius skiriamas didelis dėmesys pastangoms sumažinti atliekų poveikį gamtai ir natūraliai aplinkai.

UAB „Achempak“ gaminami didmaišiai bei juose esantys polietileniniai vidiniai įdėklai yra tinkami perdirbimui bei tolimesniam panaudojimui todėl atsakingai rūšiuojame šias antrines žaliavas taip prisidėdami prie švarios ir tvarios aplinkos kūrimo mums bei būsimoms kartoms.

Atsižvelgdami į pastarojo meto ekologines tendencijas UAB „Achempak“ sukūrė technologiją, kuri leistų didmaišius su sandarintomis siūlėmis gaminti iš vienarūšės žaliavos – polipropileno.

Už šią technologiją 2016 m. UAB „Achempak“ konkurse „Pakuočių sektoriaus lyderiai 2016“ dalyvių grupėjė „Pakuočių gamintojai“ už pakuočių perdirbimą skatinančią inovaciją laimėjo II-ąją vietą.

Lean

Siekdami užtikrinti įmonės konkurencingumą ir norėdami patenkinti augančios rinkos poreikius, daug dėmesio skiriame naujausioms technologijoms, nuolat tobuliname gamybos procesus. Šiuo metu įmonėje diegiami šiuolaikiški  kokybės ir gamybos valdymo metodai pasitelkiant Lean sistemą.
Lean esmę nusako du pagrindiniai principai: nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų (nuostolių) šalinimas.

Tai klientui ir įmonei vertės nekuriančių procesų eliminavimas arba mažinimas, sukuriant nuolatinio tobulėjimo kultūrą organizacijos viduje.

Lean sistemos tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą.